facebook

Magdalena Lasocka Powrót do listy

Magdalena Lasocka

UKOŃCZENIE SZKOŁY:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Bilogii i Ochrony Środowiska, kierunek Biologia, specjalność Biologia Środowiskowa, katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

PRZEBYTE KURSY:

Akademia Florystyki - kurs bukieciarstwa podstawowy

Akademia Florystyki Łódź - kurs bukieciarstwa zaawansowany, zakończony egzaminem, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

DOŚWIADCZENIE:

własna kwiaciarnia od 2008r, od 2011r - pracownia florystyczna

KONTAKT:

Tel. 664636242
E-mail: biuro@parviflora.pl
www.parviflora.pl

ADRES:

90-404 Łódź

Próchnika 8